Bioenergia

Elméleti biogáz potenciál – Egy európai uniós kutatási projekt részeredményei

Szerző: Szunyog István
Abstract: Az Európai Unió nem csak szorgalmazza a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű elterjedését, hanem jelentős anyagi hátteret is biztosít pályázatok útján. Az alábbi cikk a biogázok elterjedésének elsősorban adminisztratív korlátait felkutató és ezek megoldására javaslatokat kidolgozó REDUBAR elnevezésű, az EIE keretprogramban szereplő nyertes pályázat egyik, a Miskolci Egyetem által kidolgozott részeredményét mutatja be. A kutatási részfeladat célja egy olyan számítási eljárás kidolgozása volt, mely alkalmas az egyes, pályázatban szereplő országok elméleti biogáz potenciáljainak meghatározására. A cikk részletesen bemutatja a számítási eljárás elméleti hátterét a Magyarországra vonatkozó számítási adatokkal együtt.

Teljes cikk letöltése

Hivatkozás: Energiagazdálkodás, 2008/2. (13-18. o.)