Bioenergia

Biogáz a földgázrendszerben

Szerző: Szunyog István
Abstract: A hazai megújuló energiaforrások között a biomassza képviseli a legnagyobb részarányt. A biogázban, mint a biomasszák egyik csoportjában rejlő potenciális lehetőségeket látva, kézenfekvőnek tűnhet annak minél szélesebb körű hasznosítása. Jelenleg a biogázokból hő és villamos áram előállítása történik – betudhatóan a jogi és szabályozási környezetnek (kötelező „zöldáram” átvétel) –, amely mellett az európai piacokon már megjelentek a biogázok földgáz minőségűre történő tisztításhoz szükséges technológiák. Mindez azt jelenti, hogy egy kedvezően változó jogszabályi környezetben hamarosan hazánkban is megjelenhet a biogázok földgázhálózati betáplálásának tényleges igénye. A biogáz, mint megújuló energiaforrás, összetételéből és fizikai tulajdonságaiból adódóan nagyon hasonló a csővezetékben szállított fosszilis tüzelőanyaghoz, a földgázhoz. A hasonlóságot kihasználva így a földgázzal megegyező minőségű megújuló energia táplálható be a meglévő hálózatba, és hasznosítható a földgázra beszabályozott készülékekben.

Teljes cikk megtekintése

Hivatkozás: Gázberendezések, gázfelhasználás 2009, (41-45. o.)