Napenergia

A szél- és napenergia ismertsége a Hernád-völgy településein
Abstract: A megújuló energiaforrások szinte az egész világon, de kiváltképpen az EU országaiban így Magyarországon is napjainkban egyre nagyobb figyelmet kapnak az energiatermelésben. A fosszilis energiahordozók kimerülése, a jelenlegi energiatermelés okozta környezeti hatások és a növekvő energia költségek az egyes országok számára stratégiai fontosságúvá tették a megújulók minél szélesebb körben történő alkalmazását. Magyarországon, a nemzetgazdaság ágazatain túlmenően az energiafelhasználás jelentős részéért felelős lakossági szektorban lehetséges és indokolt is a hasznosítás nagyobb aránya. A fenntartható, illetve környezetkímélőbb energiatermelés érdekében az elmúlt években tett intézkedések sem lakossági, sem hivatali szintjen nem hozták a várt eredményeket. A megújuló energiaforrások tudatos hasznosításának viszonylag alacsony szintje egyrészt magyarázható a beruházáshoz/változtatáshoz elengedhe- tetlentőkehiányával,másrésztatámogatások szűkös és vitatható elosztási rendszerével. A széleskörű elterjedést akadályozó további tényezők a magyar lakosságra és a gazdasági szereplőkre jellemző alacsony környezet- és energiatudatosság, az alulinformáltság, valamint a nem megfelelő minőségű és mennyiségű tájékoztatás. Az emberek kevés segítséget, információt és ösztönzést kapnak az energiafogyasztásuk csökkentéséhez, a megújuló energiaforrások felhasználásához és az energiatakarékos szemlélet elsajátításához. A lakosság szemléletformálása, új fogyasztói szokások kialakítása jelentősen meggyorsítaná a környezet- és energiatakarékos rendszerek és megoldások elterjedését. Ezen folyamat első lépéseként képet kell alkotni a lakosság ilyen irányú jelenlegi ismeretéről ahhoz, hogy a későbbiekben, a gyakorlatban széles körben hasznosítható, érdemi információk a megfelelő formában és módon érjék el az embereket. A korrekt, hiteles tájékoztatás révén mindenki közelebb kerülhet a megújuló energiaforrások közvetlen vagy közvetett módon történő felhasználásához. A 75794K számú OTKA pályázat keretében a magyarországi Hernád-völgy egy részében a szél- és napenergia hasznosításhoz elengedhetetlen szélirány,szélsebesség és napsugárzás mérések mellett ezen energiaforrások lakossági ismertségének, társadalmi elfogadottságának feltárására is sor került. Az itt élők véleménye nagyban meghatározza a jövőbeni tényleges felhasználás mértékét. A kutatási területen a fent említett energiaforrások sajátosságaiból adódóan, a szél esetében elsősorban a villamosenergia-termelés jöhet számításba. A napenergia hasznosítás esetében mind az áram-, mind a hőtermelés – leginkább, mint használati melegvíz-készítés – reális alternatívaként jelenik meg.
A napenergia-hasznosítás meteorológiai alapjai Debrecen térségében
Abstract: A rendelkezésre álló napenergia hatékony felhasználásának egyik alapvet feltétele, hogy pontosan ismerjük azt az energiamennyiséget, mely a földfelszín egységnyi területére érkezik egy adott idegység alatt. A három másik alappillér: a technikai feltételek, pénzügyi- gazdasági konstrukciós lehetségek és az energiaforrás elfogadottsága.
SOLAR ENERGY USAGE IN THE REGION OF DEBRECEN
Abstract: The following study we are going to show the energy producer background, the technical-sociological aspects and the supporting-financial aspects of the North-Great Plain Region. We hope that this essay can be the starting-point for the decision makers and the users.