Társadalom földrajz

A biomassza és a zöld energia jelentősége és társadalmi elfogadottsága – egy fejletlen magyar térség pédáján

Szerző: BUJDOSÓ Zoltán - PATKÓS Csaba - KOVÁCS Tibor - RADICS Zsolt - BAROS Zoltán - DÁVID Lóránt
Abstract: A biomasszából származó energia jövője a globális (nemzeti, regionális és helyi) energiarendszerben számtalan tényezőtől függ, többek között a helyi társadalom megújuló energiaforrásokhoz való viszonyulását, beleértve a biomasszát is. A tanulmány egy Magyar példán keresztül foglalkozik a biomasszából származó energia hasznosítási lehetőségeivel valamint a hasznosítás társadalmi aspektusait, elfogadottságát vizsgálja egy alulfejlett térségben. A kutatáshoz az adatgyűjtés kétféleképpen zajlott. A primer kutatás kérdőíves vizsgálatot jelentett, amely a helyi társadalom megújuló energiákra vonatkozó elfogadottságát mérte, míg a szekunder adatgyűjtés különböző szervezetek adatait használta fel. A kutatás eredményei alapján elmondható, hogy a biomassza hasznosítása, az egyes megújuló energiaforrásokhoz való hozzáállás a helyi társadalom részéről vegyes képet mutat, leginkább függ regionális és helyi szereplők összefogásától illetve a helyi szerveződések erejétől.

Teljes cikk letöltése

Hivatkozás: JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION  1:(2) pp. 13-25. (2013)