Társadalom földrajz

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI A HERNÁD VÖLGYÉBEN

Szerző: Tóth Tamás
Abstract: Magyarországon 2020-ig megközelítőleg 6000-6500 megawattnyi új áramtermelő-kapacitás kiépítésére lenne szükség ahhoz, hogy fedezhető le- gyen az évente 1,5-2%-kal növekvő hazai áramigény és ki lehessen váltani a régi, műszakilag és környezetvédelmi szempontból elavult erőműveket (IL- LÉS, 2008). A megújuló energiaforrások a teljes primer energiafelhasználáson belül Magyarországon 2002-ben 3,6%-ot, míg 2008-ban 5,8%-ot tettek ki. Ezzel az értékkel Magyarország az uniós tagországok között az utolsó har- madban foglal helyet. A megújulókból származó energiatermelés növekedése leginkább a (szilárd) biomassza intenzívebb felhasználására, valamint az erő- sen szabályozott szélerőművek egyre népszerűbb telepítésére vezethető visz- sza. Részben a fent említett okok miatt, részben az Európai Unió Energia és Klímacsomagjához kapcsolódóan Magyarország célul tűzte ki 2020-ig a megújuló energiaforrások 13%-os részarányának elérését a teljes primer energiafelhasználáson belül.

Teljes cikk letöltése

Hivatkozás: In: Frisnyák S, Gál A (szerk.)

A magyarországi Hernád-völgy: Földrajzi tanulmányok. Nyíregyháza; Szerencs: Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földtudományi Intézete - Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, 2011. pp. 267-276.
(ISBN:978 963 9909 70 0)