Társadalom földrajz

A megújuló energiaforrások ismertségének és alkalmazásának jelenlegi helyzete a Hernád-völgy hátrányos helyzetű településein

Szerző: Tóth Tamás, Kapocska László
Abstract: A megújuló energiaforrások az EU országaiban és köztük Magyarországon is napjainkban egyre nagyobb figyelmet kapnak az energiatermelésben. A fosszilis energiahordozók kimerülése, a jelenlegi energiatermelés okozta környezeti hatások és a növekvő energia költségek az egyes országok számára stratégiai fontosságúvá tették a megújulók minél szélesebb körben történő alkalmazását. Magyarországon a nemzetgazdaság ágazatain túlmenően az energiafelhasználás jelentős részéért felelős lakossági szektorban lehetséges és indokolt is a hasznosítás nagyobb aránya. A fenntartható, illetve környezetkímélőbb energiatermelés érdekében az elmúlt években tett intézkedések a lakosság szintjén sajnos nem hozták a várt eredményeket. A megújulók tudatos hasznosításának viszonylag alacsony szintje egyrészt magyarázható a beruházáshoz/változtatáshoz elengedhetetlen tőke hiányával, másrészt a támogatások szűkös és vitatható elosztási rendszerével. A széleskörű elterjedést akadályozó további tényezők a magyar lakosságra és a gazdasági szereplőkre jellemző alacsony környezet- és energiatudatosság, valamint az alulinformáltság és a nem megfelelő minőségű és mennyiségű tájékoztatás. Az emberek kevés segítséget, információt, ösztönzést kapnak az energiafogyasztásuk csökkentéséhez, a megújuló energiaforrások felhasználásához és az energiatakarékos szemlélet elsajátításához. A lakosság szemléletformálása, új fogyasztói szokások kialakítása jelentősen meggyorsítaná a környezet- és energiatakarékos rendszerek és megoldások elterjedését. Ezen folyamat első lépéseként képet kell alkotni a lakosság ilyen irányú, jelenlegi ismeretéről ahhoz, hogy a későbbiekben a gyakorlatban széles körben hasznosítható, érdemi információk a megfelelő formában és módon érjék el az embereket.

Teljes cikk letöltése

Hivatkozás: In: Szabó Valéria, Fazekas István (szerk.)

Környezettudatos energiatermelés és -felhasználás: II. Környezet és Energia Konferencia. 395 p. 
Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2011.11.25-2011.11.26. Debrecen: MTA DAB Megújuló Energetikai Munkabizottság, 2011. pp. 264-269.
(ISBN:978-963-7064-27-2)