Társadalom földrajz

A biomassza hasznosításának társadalmi megítélése a Hernád völgyében

Szerző: Tóth Tamás, Szalontai Lajos, Spéder Ferenc, Vass Róbert
Abstract: A megújuló energiaforrások az EU országaiban és köztük Magyarországon is napjainkban egyre nagyobb figyelmet kapnak az energiatermelésben. A fosszilis energiahordozók kimerülése, a jelenlegi energiatermelés okozta környezeti hatások és a növekvő energia költségek az egyes országok számára stratégiai fontosságúvá tették a megújulók minél szélesebb körben történő alkalmazását. Magyarországon, a nemzetgazdaság ágazatain túlmenően az energiafelhasználás jelentős részéért felelős lakossági szektorban lehetséges és indokolt is a hasznosítás nagyobb aránya. A fenntartható, illetve környezetkímélőbb energiatermelés érdekében az elmúlt években tett intézkedések sem lakossági, sem a közületi szinteken nem hozták a várt eredményeket. A megújuló energiaforrások tudatos hasznosításának viszonylag alacsony szintje egyrészt magyarázható a beruházáshoz/ változtatáshoz elengedhetetlen tőke hiányával, másrészt a támogatások szűkös és vitatható elosztási rendszerével. A széleskörű elterjedést akadályozó további tényezők a magyar lakosságra és a gazdasági szereplőkre jellemző alacsony környezet- és energiatudatosság, az alulinformáltság, valamint a nem megfelelő minőségű és mennyiségű tájékoztatás.

Teljes cikk letöltése

Hivatkozás: In: Lázár István (szerk.)

A megújuló energiaforrások hasznosításának természeti, társadalmi és gazdasági lehetőségei a Hernád-völgyben. 85 p. 
Debrecen: Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék, 2012. pp. 61-72.
(ISBN:978-963-473-581-6)