Társadalom földrajz

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK A HERNÁD VÖLGYÉBEN

Szerző: Tóth Tamás
Abstract: A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos vizsgálatok többsége a természeti potenciál feltárásával, a gazdaságos és hatékony üzemeltetéssel, valamint a jogi és környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozik. Jóval kevesebbre tehető azon magyarországi kutatások száma, amelyek a megújuló energiaforrások ismertségét, társadalmi megítélését vizsgálják. Ezen energiaforrások alkalmazása a környezeti adottságokon túl függ az érintett térség fogyasztói struktúrájától, történelmi, gazdasági és politikai hátterétől. Az alternatív energiaforrások széleskörű hazai elterjesztése szempontjából nem elhanyagolható tényező, hogy a lakosság körében mennyire ismertek, mennyire elfogadottak. Az érintett területek lakosságának tisztában kell lenni az alkalmazások következményeivel, hatásaival. Az évtized elején BOHOCZKY F. (2002.) szerint Magyarországon a megújuló energiaforrások felhasználásának viszonylag alacsony volta egyrészt abból adódott, hogy a lakosság jelentős része nem tudta melyek ezek, és hogyan hasznosíthatók. Mivel környezetük védelmének szükségessége még általában nem tudatosult az emberekben, ezért különösen fontos a tudatformálás mind az írott, mind az elektronikus sajtó útján. Az alternatív energiaforrások alacsony felhasználásának másik oka a fosszilis tüzelőanyagokhoz való hozzájutás biztonsága és a megszokás, amelyről az emberek nehezen mondanak le. Ezen megállapításokat jórészt igazolta egy 2003-ban a Csereháton végzett kérdőíves vizsgálatsorozat is.

Teljes cikk letöltése

Hivatkozás: In: Szabó V, Orosz Z, Nagy R, Fazekas I (szerk.)

IV. Magyar Földrajzi Konferencia. 618 p. 
Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2008.11.14-2008.11.15. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2008. pp. 577-582.
(ISBN:978-963-06-6004-4)