Társadalom földrajz

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ENERGIAFEL- HASZNÁLÁSSAL ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ÖSZTÖNZÉSÉVEL KAPCSOLATOS STRATÉGIA- ÉS JOGALKOTÁSA AZ ÖKOLÓGIAI FENNTARTHATÓSÁG NÉZŐPONTJÁBÓL

Szerző: Bányai Orsolya
Abstract: In the focus of the paper below is the local governments’ strategy and law making which serves re- duction of energy consumption and the improvement of the utilization of renewable energy sources. In order to lay down the basics of this topic, the method of the research was the processing and evaluating of the related heterogenic and sometimes collateral scientific literature. It comes to the conclusion that for Hungarian local governments it is not an obligatory legal requirement to pre- pare energy strategies, however energy plans can contribute to protect the local environment and to save heavy costs by the rationalisation of local energy consumption.

Bevezetés

Az alábbiakban azt vizsgálom, hogy a települési önkormányzatok stratégia és jogalkotása miként járulhat az energiafelhasználás csökkentéséhez és a megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzéséhez. Feltételezem, hogy az energiaágazat szerepe az ökológiai fenntarthatóság érvényesítésében ismert, így most mellőzöm ennek kifejtését (Bányai, 2014). Azonban a települési önkormányzatok lehetőségei, eszközei az ökológiai fenntarthatóság érvényesítésében talán nem ilyen egyértelműek. Különösen, ha az eszközök körét kifejezetten a kapcsolódó stratégia-és jogalkotásra szűkítjük. E téma kifejtésével a hazai szakirodalom még adós, feltehetően többek között abból adódóan, hogy egy határterületi (energia-, és a környezetjog) szabályozásáról van szó. Ami ezen írás egyik indokát adja, az egyben meg is nehezíti a választott téma bemutatását, hiszen alig akad jogi szakirodalom e vonatkozásban. Vannak ugyan érintőlegesen kapcsolódó tanulmányok, de ezek csak arra alkalmasak, hogy rávilágítsanak a vizsgált terület egy-egy részletére. Így a feladatom most első sorban az, hogy bevezető jelleggel körbejárjam az érintett témakört és megteremtsem az alapjait egy sokkal részletesebb és átfogóbb tanulmánynak. Ami a kutatás módszerét illeti, az előbb említett heterogén, a témához többször közvetten kapcsolódó szakirodalom feldolgozásával igyekeztem felvázolni e téma alapjait. A későbbiekben a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal jóváhagyásával a “Helyi önkormányzati szerepek és eszközök az ökológiai fenntarthatóságmegvalósításában” címet viselő projekt keretében, ezen elméleti alap gyakorlati tapasztalatokkal fog gazdagodni, tekintve, hogy 11 kutató részvételével mintegy 300 települési önkormányzatot érintő empirikus kutatás veszi kezdetét.

A teljes cikk megtekintéséhez kattintson ide