Társadalom földrajz

A KÖRNYEZETVÉDELEM HELYE A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐTESTÜLETI BIZOTTSÁGI STRUKTÚRÁJÁBAN

Szerző: Kozma Gábor
Abstract: A környezetvédelem napjainkban megfigyelhető növekvő jelentősége következtében a helyi önkor- mányzatok is egyre nagyobb figyelmet szentelnek ennek a területnek. A helyhatóságok esetében Magyarországon a legfontosabb szerepet a helyi képviselőtestületi tölti be, ugyanakkor a döntések előkészítésében igen fontos szerepet töltenek a különböző ágazati bizottságok. A bizottságok fela- dat- és hatásköre ugyan több területre terjed ki, mint amely a nevükből következne, ugyanakkor úgy vélem, hasznos megvizsgálni, mennyire van jelen a környezetvédelem a bizottságok elnevezésében, mivel ez bizonyos mértékig tükrözi a helyi vezetők preferenciarendszerét. A fentiek szellemében a tanulmány célja az 5.000 főnél népesebb települések esetében a helyi képviselőtestületi bizottságok vizsgálata, és válasz keresése az alábbi kérdésekre: - milyen mértékben van jelen a környezetvédelem a helyi képviselőtestületek bizottságaiban, és hogyan változott helyzete a 2014. évi önkormányzati választás után; - milyen tényezők határozzák meg a környezetvédelem jelenlétét a bizottsági struktúrában.

Bevezetés

A környezetvédelem napjainkban megfigyelhető növekvő jelentősége következtében a helyi szint is egyre nagyobb figyelmet kapott. A témával foglalkozó kutatások (pl. Baker et al. 2012, Beattie et al. 2001, Bulkeley 2005, Ivey et al. 2006, Wang 2011) eredményeiből az a következtetés vonható le, hogy a helyi önkormányzatok igen fontos szerepet töltenek be a levegő-, a víz- és a talajszennyezés elleni küzdelemben.

A helyi önkormányzatok legfontosabb döntéshozó szerve a helyi képviselőtestület (a megyei jogú városokban a közgyűlés), amely bizonyos feladat- és hatásköröket (pl. döntés- előkészítés, bizonyos támogatások megítélése) a különböző szektorális bizottságoknak enged át. A jogszabályok szerint a képviselőtestület csak néhány bizottság létrehozására köteles (pl. a 2.000 főnél nagyobb településeken kötelező pénzügyi bizottságot létrehozni), minden egyéb esetben szabadon dönthet a bizottságok számáról, elnevezéséről és összetételéről (Árva et al. 2014). A bizottságok feladat- és hatásköre ugyan a legtöbb esetben több területre terjed ki, mint amire a nevükből lehetne következtetni, az települések vezetőinek a preferenciarendszerét azonban bizonyos mértékig tükrözi azok elnevezése.

A fentiek szellemében a tanulmány célja az 5.000 főnél népesebb települések esetében a helyi képviselőtestületi bizottságok vizsgálata, és válasz keresése az alábbi kérdésekre:
• milyen mértékben van jelen a környezetvédelem a helyi képviselőtestületek bizott- ságaiban, és hogyan változott helyzete a 2014. évi önkormányzati választás után;
• milyen tényezők határozzák meg a környezetvédelem jelenlétét a bizottsági struk- túrában.

A teljes cikk megtekintéséhez kattintson ide