Geotermikus energiahasznosítás

Kutatás vezetője: Buday Tamás (Debreceni Egyetem, Ásvány- és Földtani Tanszék)

- 20 m-nél sekélyebb térrészek hőmérsékleteloszlásának vizsgálata városi környezetben

- a talajhőmérsékelt és a meteorológiai adatok összefüggésének meghatározása

- hőtermelés és hőraktározás szondamezőkben történő kivitelezhetőségének modellezése

- sekély geotermikus potenciál felmérése