Kutatóközpont, Duális képzési hely és a Debreceni Egyetem Kihelyezett Megújuló Energetikai TanszékeKutatóközpont, Duális képzési hely és a Debreceni Egyetem Kihelyezett Megújuló Energetikai Tanszéke

A hagyományos fosszilis energiahordozó-készletek apadásával egyre fontosabb a megújuló energiák megismerése és megismertetése. Ez a gondolat alapozta meg azt, hogy a cég kutatóközponttá és egyben oktatási tevékenységet folytató intézménnyé váljon.

Debreceni Egyetem Kihelyezett Megújuló Energetikai Tanszék:

A Megújuló Energiapark Kutatóközpont a Debreceni Egyetem Kihelyezett Megújuló Energetikai Tanszékeként gyakorlati tanórák és 6 és 12 hetes gyakorlat helyszínévé is vált.Kutatóközpont:

A Megújuló Energiapark saját intranet hálózatára minden kutató szabadon regisztrálhat. A rendszer lehetővé teszi a szakirányú publikációk megosztását a felhasználók között, ezáltal létrehozva egy ingyenes és biztonságos platformot a tudományos eredményeknek. A kutatók hozzáférhetnek a minden mérőműszer automatizált mérési eredményeihez. A minimum 10 percenként (több esetben még gyakrabban) frissülő adatokat egyből diagramban ábrázolva megtekinthetik illetve, hosszabb időintervallumot vizsgálva egyből megtekinthetik az egyedi fejlesztésű szoftverünknek köszönhetően. Ezzel a kutatásban sokszor felmerülő adathiányt vagyunk hivatottak enyhíteni. Mind a Debreceni Egyetem diákjai, kutatói, mind a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont és minden téma iránt érdeklődő naprakész adatokhoz férhet hozzá, melyek segítségükre lehet többek között energetikai,aquapónia, meteorológiai, városklíma kutatásokban. Csak 2018-ban 14 szakdolgozat keletkezett a Megújuló Energiapark által szolgáltatott kutatási adatokból. Mindemellett csak 2018-ban 16. nemzetközi publikációnk jelent meg amelyek nemzetközi konferenciákon mutattunk be Sanghajtól, Lisszabonon át egészen Barcelonáig.


A következő kutatási területekbe lehet becsatlakozni:

  • Városklíma kutatások
  • Aquapónia
  • Napelemes kutatás
  • Green Drops Farm aquapónia
  • Talajklíma és hőszivattyús rendszerek kutatása


Duális képzési hely:

2018-tól a Debreceni Egyetemmel közösen részt veszünk a duális képzésben is. A duális képzés célja szakmai gyakorlat biztosítása a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen és munkakörben. Így megvalósul az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatban történő fejlesztése, az elméleti és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködések fejlődése, feladatmegoldásokban az innovációs készség fejlesztése.


A duális hallgatónknak biztosítjuk a következőket:

  • Rugalmas munkarendet: A hallgatók részére szabadságot biztosítunk a vizsgaidőszak idejére. A hallgatót a 13 hetes szorgalmi időszakok közötti teljes munkaidőben foglalkoztatjuk, évi 110 napot kell ledolgoznia.
  • Orvosi vizsgálatot.
  • Útiköltség díját.
  • Szakképzettségnek megfelelő munkakört.
  • Bérezés: 2019. január 1-jétől a bruttó minimálbér 65%-a.

Jelentkezés követelménye:

Minden olyan hallgató jelentkezhet aki a Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Karon hallgatói jogviszonnyal rendelkezik Geográfus mesterképzési szakon (Msc) Megújuló Energia Specializáción. A duális szakmai gyakorlat időtartama 4 félév.


Megújuló Energia Specializáció:

A kurzus célja az, hogy a hallgatók megismerjék a meteorológia-klimatológia megújuló erőforrások hasznosítása szempontjából meghatározó jelentőségű elméleti és gyakorlati témaköreit. A tárgy anyaga a meteorológia és klimatológia több egymásra épülő fejezetéből épül fel. Az első részben ismertetjük a meteorológia és klimatológia legfontosabb szakkifejezéseit. Ezt követően légkör szerkezetét, a napsugárzás fizikai tulajdonságait ismerhetik meg a hallgatók. A második részben a légnyomási mező legfontosabb jelenségeiről, a levegő vízszintes mozgásának, a szélnek a kialakulásáról esik szó. A harmadik részben a levegő függőleges elmozduláshoz kapcsolódó jelenségeket, a felhő- és csapadékképződést tanulmányozzuk. A negyedik témakör az éghajlatot kialakító és módosító tényezők tárgyalása. Az ötödik részben az éghajlati elemek alakulását vizsgáljuk Földünkön. A hatodik témakörben Magyarország éghajlatának a megújuló energiaforrások kiaknázása szempontjából fontos sajátosságait ismerhetik meg a kurzus hallgatói. A gyakorlatokon a megújuló erőforrások alkalmazásához kapcsolódó meteorológiai gyakorlati problémakörök kerülnek tárgyalásra. Tantárgyai: A megújuló energiaforrások alkalmazásának meteorológiai alapjai, szélenergia, bioenergia, vízenergia, geotermikus energia, társadalom és energia, környezeti jog, napenergia, projektmenedzsment az energetikában, GIS az energetikában.További információ:

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológia Kar Dékáni Hivatal
Csománé Tóth Katalin, osztályvezetőt : csomane.toth.katalin@science.unideb.hu .